సాహిత్యం

ఆధునిక పోలిష్‌కవులు, కవిత్వం-ఒక పరిచయం

దాదాపు మన ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అంత ఉంటుంది పోలెండ్‌. జర్మనీకి తూర్పున, బైలోరష్యా, ఉక్రెయిన్‌, తిథువానియాలకు పడమటి దిశగా యూరపులో వ్యాపించి ఉంది. పోలిష్‌ జాతికి చెందిన పేర్లు పలకడం కష్టం; ఎందుకంటే, ఆ భాషలో ఒక్క అచ్చుకూడా లేకుండా 3-4 హల్లులు వరుసగా ఉంటాయి. ఉచ్ఛారణ కష్టం... ఇంకా చదవండి

ఆధునిక పోలిష్‌కవులు, కవిత్వం-ఒక పరిచయం

దాదాపు మన ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అంత ఉంటుంది పోలెండ్‌. జర్మనీకి తూర్పున, బైలోరష్యా, ఉక్రెయిన్‌, తిథువానియాలకు పడమటి దిశగా యూరపులో వ్యాపించి ఉంది. పోలిష్‌ జాతికి చెందిన పేర్లు పలకడం కష్టం; ఎందుకంటే, ఆ భాషలో ఒక్క అచ్చుకూడా లేకుండా 3-4 హల్లులు వరుసగా ఉంటాయి. ఉచ్ఛారణ కష్టం... ఇంకా చదవండి

దళిత నుడికారానికి పట్టం కట్టిన దార్ల

నెమలి కన్నులు కవితా శీర్షికన కవితా సంపుటిని పాటకలోకం ముందుకు తెచ్చాడు డాపప దార్ల వెంకటేశ్వరరావు. దీనికిగాను డాపప జె. భీమయ్యగారు ముందుమాట రాయడం జరిగినది. నెమలి కన్నులు కవితా సంపుటిని తాను ఈ లోకంలో అమితంగా ప్రేమించిన అమ్మకు నాన్నకు అంకితమిచ్చాడు. ఆ దేవుడే దిగివచ్చినా... ఇంకా చదవండి

అవును! పుత్రవ్యామోహం ఒక వ్యాధి

అంతస్థులు పెరుగుతున్నాయి అద్దాల కిటికీలు... జింకను వేటాడుతున్న పులి బొమ్మ ఆమె హాల్లో ఊగుతున్న ఊయలలో... ఇంకా చదవండి

జిల్లా వార్తలు

సైద్దాంతిక మాస పత్రిక

ఇతర సంచికలు